بیماری های دهان و دندان

درمان بوی بد دهان

✍ درمان بوی بد دهان (هالیتوز)

✅ حدود ۵۰% افراد بالغ در مواردی بوی بد دهان دارند و تقریبا همه بالغان صبح ها دهانشان بوی بد می دهد.

✅ تقریبا ۹۰% بوی بد دهان در اثر تجمع باکتری در دهان ایجاد می شود. شب تا صبح که ترشح بزاق کم است، بهترین فرصت برای باکتری هاست که در دهان افزایش یابند.

✅ فاصله زیاد بین دو وعده غذا نیز فرصتی برای کاهش بزاق و افزایش باکتری است که دهان بوی بد پیدا می کند.

✅ بوی ناشی از غذاهای بوزا مثل سیروپیاز اما پس از ورود به گردش خون، از طریق ترشح بزاق و تنفس وارد دهان می شود.

✅ برای درک بوی دهان خود، پشت زبان (تاحد امکان عقب زبان، سمت حلق) را روی پشت دست خود بکشید و بگذارید خشک شود، بعد بو کنید.

✅چون حدود ۶۰% بوی دهان از تجمع باکتری ها لای چین های زبان ایجاد می شود، روزی دوبار سطح زبان را با یک لیسه خراش دهید و پاک کنید.

✅ استفاده از دهانشویه ضدباکتری توصیه نمی شود ولی روزی یکبار غرغره با دهانشویه ای که کلریدروی داشته باشد، مفید است.

✅ در عین حال ‎مسواک زدن، نخ کشیدن دندان ها، جرمگیری دندان ها، ترمیم پوسیدگی دندان و درمان بیماری_لثه در رفع اساسی هالیتوز (بوی بد دهان) اهمیت اساسی دارد.

✅ اگر با اقدامات بالا بوی بد دهان بهبود نیافت، باید پس از دندانپزشک، یک پزشک متخصص داخلی موضوع را بررسی کند.

نمایش بیشتر
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا